КВАЛІФІКОВАНИЙ НАДАВАЧ
ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ
"АЦСК РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ"

Реєстрація користувачівДо початку реєстрації та отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг необхідно обов’язково ознайомитись з Регламентом роботи кваліфікованого надавача електронних послуг "АЦСК ринку електричної енергії" (далі - Надавач) та Договором про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг [переглянути] [завантажити]

Порядок реєстрації та ідентифікації заявників

Ідентифікація заявника – це встановлення заявника, Підписувача (Підписувачів), перевірка наданих заявником даних, що включаються у Сертифікат, його повноважень, на підставі наданих документів. Для перевірки інформації, наданої заявником, у тому числі відомостей про керівника заявника, його повноважень на представництво юридичної особи та право вчиняти дії від її імені без довіреності, адміністратор реєстрації використовує дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) відповідно до вимог статті 22 Закону України “Про електронні довірчі послуги”.Реєстрація заявника – внесення інформації про заявника та Підписувача (Підписувачів) до реєстру Підписувачів. Перед реєстрацією заявник (представник, відповідальна особа) повинен ознайомитись з умовами обслуговування Сертифікатів, передбачених Регламентом Надавача.

Адміністратор реєстрації Надавача виконує процедуру ідентифікації особи, яка звернулася до Надавача, шляхом її встановлення за паспортом громадянина України, а за його відсутності паспортом громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, посвідкою на тимчасове/постійне проживання, посвідченням біженця або паспортом громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі.

За бажанням заявника (керівника юридичної особи), він може бути представлений довіреною особою. В такому випадку заявник наділяє довірену особу відповідними повноваженнями (подання Надавачу реєстраційних документів заявника). Довіреність повинна бути підписана керівником та скріплена печаткою юридичної особи (за наявності).

Копії документів та витяги з них, що подаються на реєстрацію, крім нотаріально засвідчених, засвідчуються:

  • для юридичних осіб – підписом керівника зі скріпленням печаткою юридичної особи (за наявності);
  • для установ – підписом керівника зі скріпленням печаткою установи;
  • для центральних та місцевих органів виконавчої влади допускається підписання уповноваженою особою зі скріпленням печаткою структурного підрозділу (служби діловодства, кадрів, бухгалтерії тощо);
  • використання факсимільного підпису при завірянні документів не допускається. Заявник зобов’язаний надати свої контактні дані, в тому числі номер телефону та діючу адресу електронної пошти, що дозволяють зв’язатися з ним.

До розгляду не приймаються документи, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення, написи олівцем або мають пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.Після позитивної ідентифікації адміністратор реєстрації приймає рішення про реєстрацію підписувача. Реєстрація здійснюється у присутності заявника (представника) або відповідальної особи та є підставою для генерації ключів, а також формування кваліфікованого сертифіката підписувачу.

В разі прийняття позитивного рішення, після оплати Підписувачем всіх послуг укладається Договір.

Після цього адміністратор реєстрації виконує реєстраційні дії по занесенню реєстраційної інформації до списку (реєстру) Підписувачів.

В разі відмови у реєстрації, заява на виготовлення ключів та Сертифіката разом з додатками повертається заявнику (представнику) або його уповноваженій (довіреній) особі з відміткою адміністратора реєстрації про причини відмови у реєстрації.

Підготовка документів та реєстрація заявників

Якщо ви ознайомились з Регламентом роботи Надавача та умовами Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та погоджуєтесь з порядком надання зазначених послуг, наступна інформація допоможе вам правильно підготувати необхідні документи.

Юридична особа
Юридична особа, яка є учасником РЕЕ
Філії та представництва юридичної особи
Іноземні представництва
Установа
Фізична особа(Фізична особа-підриємець)

Також ви можете завантажити всі необхідні для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг форми документів [завантажити]

Після заповнення реєстраційної картки, підготовки необхідних документів для реєстрації та отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг необхідно звернутись до Надавача за вказаною адресою:
01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27.

В разі виникнення питань стосовно вищенаведеної інформації надішліть їх на електронну адресу acsk@oree.com.ua, або зателефонуйте до Надавача за номерами (044) 205-01-11 або зверніться до Надавача.